Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ The AnyBody Modelling System: Appreciation Course - Hands-on

-ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มศว
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม AnyBody:The Musculoskeletal Modelling
AnyBody Appreciation Course - Hand on.
ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
ลงชื่อสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://goo.gl/forms/kzeDZOgHL6aChsVK2
------------------------------------------------
รับจำนวน 30 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 080-235-1956

24 ม.ค. 61

08:00-
16:00

อบรม: AnyBody:The Musculoskeletal Modelling
AnyBody Appreciation Course - Hand on.
สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์
 0802351956

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ส่งข่าว ศิริเชษฐ์
E-mail ผู้ส่งข่าว sirichet@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 ธันวาคม 2561  ถึง   16 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว