Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

กรมชลประทาน รับสมัครงาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 20 ธ.ค. 61 4 ตำแหน่ง 71 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 46 อัตรา
2. ตำแหน่งนายช่างชลประทาน จำนวน 17 อัตรา
3. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 4 อัตรา
4. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 4 อัตรา
ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://rid.thaijobjob.com หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2415655 ต่อ 2820, 2430
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว k.sirisombut@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   20 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว