Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.61 - 9 ม.ค. 62 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-2884326, 02-2884000 ต่อ 4663
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว k.sirisombut@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 ธันวาคม 2561  ถึง   9 มกราคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว