Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26 ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

26 พ.ย. 61

08:00-
16:30

พิเศษ: วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 26
ศูนย์ เครื่องมือกลางและสอบเทียบทางวิศวกรรม (อาคาร I) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27057

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 26 พฤศจิกายน 2561  ถึง   14 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว