Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหววิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 9อัตรา ดังนี้
1.สาขาบัญชี จำนวน 4 อัตรา
2.สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 อัตรา
3.สาขาวิชาสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
4.สาขาวิชาการจัดการ 1 อัตรา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-665-3555 ต่อ 2109
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว มธุรส
E-mail ผู้ส่งข่าว nampeung1455@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 พฤศจิกายน 2561  ถึง   14 ธันวาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว