Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น

บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา เพื่อเปิดโอกาสสนับสนับผู้ที่จบการศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันรวมถึงผู้ที่มีความสนใจที่กำลังมองหางาน ที่มีรายได้และอนาคตที่มั่นคง บริษัท แอร์ ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัดเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์(ท่อแอร์รถยนต์)และเป็นบริษัทในเครือDENSO ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว วรรัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว vorarat_n@dnasth.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 ตุลาคม 2561  ถึง   31 ธันวาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว