Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย

ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวัดคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาและออกกำลังกาย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา มศว องครักษ์
http://www.eventbrite.com/e/workshop-emg-for-sports-and-exercise-tickets-51993544090
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผู้ส่งข่าว ศิริเชษฐ์
E-mail ผู้ส่งข่าว sirichet@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ตุลาคม 2561  ถึง   30 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว