Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

วันที่ 23 - 26 ตุลาคม 256 ปิดให้บริการสำนักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 สถาบันฯ จึงขอแจ้งปิดให้บริการ (ชั่วคราว) ระหว่างวันที่ 23-26 ตุลาคม 2561 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว เอกมงคล
E-mail ผู้ส่งข่าว jodaiwalker@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 ตุลาคม 2561  ถึง   26 ตุลาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว