Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระราชทานให้เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561
มหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ท่านสามารถแจ้งความจำนงได้ที่ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มศว ประสานมิตร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 980-5-69905-6 ชื่อบัญชี เงินบริจาคสมทบกฐินพระราชทาน มศว ภายในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะได้รวบรวมถวายวัดพระแก้วต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์/โทรสาร 02-258-4007

17 พ.ย. 61

06:00-
13:00

พิเศษ: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2561
ณ พระอารามหลวง วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 022584007

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 กันยายน 2561  ถึง   17 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว