Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ขอเชิญร่วมงานถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยในงานจะมีการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15306

หมายเหตุ แต่งกายด้วยผ้าไทยสีฟ้า

10 ส.ค. 61

07:30-
10:00

พิเศษ: ถวายพระพรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 15306

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2561  ถึง   10 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว