Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด

ขอเชิญเข้าร่วม..โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด

ในงานพบกับ นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
บรรยายถึงวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน 3 ชนิด ถาม-ตอบปัญหาต่างๆ

พบกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561
เวลา 9.00-12.00 น. ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 2

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนขอจองวัคซีนได้ในราคาพิเศษ สามารถ Walk in เข้ามาในงานได้เลย * ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น. กล่าวเปิดโครงการ แนะนำวิทยากร
09.45 – 10.30 น. บรรยายถึงวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส และโรคงูสวัด
โดย นพ.ประสิทธิ์ อุพาพรรณ ผู้เชี่ยวชาญโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
12.00 น. กล่าวสรุปและปิดโครงการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Swuclinic/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว Suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 สิงหาคม 2561  ถึง   6 กันยายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว