Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รายชื่อคืนเงิน กบข.ข้าราชการเปลี่ยนสถาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5

กบข. ได้คืนเงินที่จ่ายเกิน สำหรับข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงาน
ส่วนการคลัง ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชี ตามรายละเอียดดังแนบ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 แล้ว
สำหรับสมาชิก กบข. ที่ยังไม่มีรายชื่อ โปรดรอ กบข. โอนเงินให้มหาวิทยาลัยครั้งถัดไป (สำหรับรายชื่อที่ส่วนการคลังได้ดำเนินการโอนครั้งก่อน สามารถตรวจสอบรายชื่อเพิ่มเติมได้ใน sheet ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนการคลัง
ผู้ส่งข่าว ส่วนการคลัง
E-mail ผู้ส่งข่าว vikano9@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 สิงหาคม 2561  ถึง   31 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว