Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

กำหนดการฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ดร.ณัฐ อินทรปาณ

คณะพลศึกษาขอแสดงความเสียใจอันสุดซึ้งและขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และ ฟังสวดพระอภิธรรมศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาณ อดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพลศึกษา คณบดีคณะพลศึกษา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอดีตคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา 17.00 น. สวดอภิธรรม เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 9 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร
-กำหนดการพิธีฟังสวดพระอภิธรรม วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น.
-วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 งดสวด
-วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะพลศึกษาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ผู้ที่ต้องการฟังสวด มีรถตู้บริการเวลา 16.30 น. ณ หน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม และแจ้งชื่อได้ที่คุณจิราภรณ์ เทพสาธร โทร.22520
-วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 สวดพระอภิธรรม และทำพิธีบรรจุศพเก็บศพเป็นเวลา 50 วัน มีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกวันอาทิตย์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 สิงหาคม 2561  ถึง   14 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว