Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้แก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan

ด้วย สำนักงานคระกรรมการการอุดมศึกษาได้รับเเจ้งจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศว่ารัฐบาลอินเดียเสนอทุนให้เเก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan เพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปี ค.ศ. 2018-2019 จำนวน 19 สาขา ณ สาธารณารัฐอินเดีย รายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน และวิธีการสมัคร ดูได้ที่ www.tica.thaigov.net หัวข้อ ทุนรัฐบาลอินเดีย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว Pattama Anuin
E-mail ผู้ส่งข่าว pattamaa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 สิงหาคม 2561  ถึง   31 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว