Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ขอเชิญชม Piano Masterclass โดย Prof.Dr.Peter Amstutz จาก USA
ท่านเป็นหนึ่งในนักเปียโนและครูสอนเปียโนที่ดีที่สุดของอเมริกา เป็น Professor ของสาขา Piano and Coordinator of Keyboard Studies ที่มหาวิทยาลัย West Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัลทางการแสดงดนตรีมากมาย เช่น ชนะเลิศในการแข่งขัน Maryland International Piano Competition เป็นต้น ท่านออกแสดงดนตรีและทำมาสเตอร์คลาส (Piano Masterclass) มาแล้วทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา และเอเชีย ที่มา https://www.music.wvu.edu/faculty/peter-amstutz
ในครั้งนี้ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ได้รับเกียรติจากท่านมาทำ Piano Masterclass ให้แก่นิสิตของสาขาวิชาฯ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:00น. ณ ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท 23) ชมฟรีครับ

11 ก.ค. 61

14:00-
16:00

ดนตรี: เชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Peter Amstutz จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท 23)
 0866076799

หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2561  ถึง   11 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว