Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิตชั้นปีที่ 1 มศว รุ่นที่ 3 (วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2561) ณ จังหวัดสระแก้ว ขอให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของ ชื่อ - นามสกุล/การเดินทางและอื่นๆ หากมีแก้ไขหรือไม่สะดวกเข้าร่วมตามวันดังกล่าวขอให้รีบแจ้งมาที่ 02-6495000 ต่อ 11398/15925 เบอร์ส่วนกลาง 086-8951661, 088-0885145 หรือแจ้งทาง E-MAIL : ssoinspirationcamp@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ภายในเวลา10.00น. เท่านั้น** หากนิสิตไม่สะดวกเข้าร่วมขอให้รีบแจ้งโดยด่วนเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียสิทธิ์ เนื่องจากมีเพื่อนนิสิตที่สมัครเข้าร่วมอีกจำนวนมากแต่เนื่องจากจำนวนจำกัดรับได้เพียง 200 คนเท่านั้น นิสิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมตามวันดังกล่าว สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเดินทาง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริฐศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กรกฎาคม 2561  ถึง   21 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว