Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสมัครข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
สมัครทางไปรษณีย์ ได้ที่ www.nrru.ac.th หรือ vpress.nrru.ac.th/personnel/ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561
สมัครด้วยด้วยเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยืนใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 9521
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 กรกฎาคม 2561  ถึง   31 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว