Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การศึกษาต่อ ณ Nalanda University, Rajgir, India

สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจด้าน Buddhist Studies, Philosophy & Comparative Religions, Historical Studies, Ecology & Environmental Studies, Language & Literature/ Humannities for the academic year 2018-19 ณ Nalanda University, Rajgir, India
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Pattama Anuin
E-mail ผู้ส่งข่าว pattamaa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มิถุนายน 2561  ถึง   14 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว