Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

สถาบัน EF Education First ประเทศไทย

สถาบัน EF Education First มีกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น
1.คอร์สอบรมออนไลน์ Webinars
2.การจัดอบรมสัมนาย่อยเพื่อพัฒนาครู
3.เว็บไซต์ EF Teacher Zone แหล่งความรู้สำหรับการสอน
4.โปรแกรม Teacher On the Road
5.การสนับสนุนเรื่องการประเมินผลและความก้าวหน้าทางด้านภาษาอังกฤษ
ติดต่อสอบถาม คุณศสิรินทร์ ทรงสุรางค์ ได้ทางอีเมล Sasirin.Songsurang@ef.com หรือโทร 022178404
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว Sasirin.Songsurang@ef.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มิถุนายน 2561  ถึง   13 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว