Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่

-คณะพลศึกษาขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการ“เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่” ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ วันที่ 13- 14 กันยายน 2561 ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ Tel 092-269-2698 และ คุณกนิษฐา หอมจันทร์ Tel 092-686-2200

13 ก.ย. 61

09:00-
17:30

สัมมนา: คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการสำหรับองค์กรยุคใหม่
เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง 19 เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 092-269-2698

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว จุฑาทิพย์ มากนก
E-mail ผู้ส่งข่าว jutatip@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มิถุนายน 2561  ถึง   13 กันยายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว