Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 May 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม

ส่วนกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ทุกคณะเข้าร่วม "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม" กำหนดจัดโครงการทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นละไม่เกิน 200 คน ใช้เวลารุ่นละ 4 วัน 3 คืน ***(เฉพาะรุ่นที่ 1 จำกัดเพียง 70 คนเท่านั้น)
รุ่นที่ 1 ณ จังหวัดเลย วันที่ 6 – 9 มิถุนายน 2561 (**เต็มแล้ว)
รุ่นที่ 2 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 3 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 – 21 กรกฎาคม 2561
รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดสระแก้ว วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2561
ณ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำนิสิตของทุกคณะในชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคมสนองจุดหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยการศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตจริงในการลงพื้นที่และพัฒนาร่วมกับชุมชน :-
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 ในเวลาราชการเท่านั้น**

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้.-
goo.gl/PDxve2

6 มิ.ย. 61

ทั้งวัน

พิเศษ: "โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม"
จังหวัดเลย และจังหวัดสระแก้ว
 15925

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว รษา ประเสริศรี
E-mail ผู้ส่งข่าว rasa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤษภาคม 2561  ถึง   5 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว