Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 February 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เชิญเข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and Linguistics ครั้งที่ 3

นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอเชิญชวนนักวิชาการไทยจากมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆในประเทศ เข้าร่วมการประชุม International Conference on Current Issues of Languages Dialects and Linguistics ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมือง Ahwaz สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤษภาคม 2561  ถึง   1 พฤศจิกายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว