Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
ขอเชิญบุคคลทั่วไป อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมอบรม "โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชน" (ไม่มีค่าลงทะเบียน)

กำหนดการ
- ครั้งที่ 1 : 17 พฤษภาคม 2561 การนวดกับความเย็น วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัตติยา จินเดหวา
- ครั้งที่ 2 : 7 มิถุนายน 2561 ความรู้เกี่ยวกับเท้าแบนและการบาดเจ็บของเท้า วิทยากรโดย ผศ.ผกาภรณ์ พู่เจริญ
- ครั้งที่ 3 : 21 มิถุนายน 2561การออกกำลังกายและยืดกล้ามเนื้อคอบ่า วิทยากรโดย อ.วาสนา เตโชวาณิชย์
- ครั้งที่ 4 : 9 กรกฎาคม 2561 ความรู้เกี่ยวกับการดูแลข้อเข่า วิทยากรโดย อ.ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ
- ครั้งที่ 5 : 18 กรกฎาคม 2561 การออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังและแกนกลาง โดยใช้ลูกบอล วิทยากรโดย กภ.ศรายุทธ นามไพร

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่
https://goo.gl/forms/v7yRuPb6Zr1ftPu13

สอบถามเพิ่มเติมโทร 085-685-6276, 02-261-5759
หรือ Facebook: คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คลินิกกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤษภาคม 2561  ถึง   18 กรกฎาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว