Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงาน WATER FESTIVAL 2018

ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมงาน WATER FESTIVAL 2018 "บุพเพข้ามชาติ สาดน้ำข้ามคลอง" วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
- การรดน้ำขอพรผู้อาวุโส
- การประกวดเทพบุตรศรีนครินทร์
- อุโมงค์น้ำและซุ้มน้ำ
- การแสดงดนตรี
- ร้านค้ามากมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี โทร.15351

23 เม.ย. 61

16:00-
21:00

พิเศษ: งาน WATER FESTIVAL 2018 "บุพเพข้ามชาติ สาดน้ำข้ามคลอง"
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 15351

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 เมษายน 2561  ถึง   23 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว