Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เชิญชวนนิสิตส่งผลงานประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ - เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย - เงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

ดูรายละเอียดการประกวดได้ที่ http://goo.gl/u74wkg
นิสิตสมัครพร้อมส่งผลงานออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/RDgUJfAxtALjl1583
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้- วันที่ 30 เมษายน 2561
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มีนาคม 2561  ถึง   30 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว