Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 January 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Engaing Communities, Empowering Leaders: SEAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education Leadership Forum ในวันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ Pullman Bangkok King Power โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป(New Normal) และความท้าทายต่อภาวะความเป็นผู้นำ รวมทั้งกลยุทธ์ นวัตกรรมและแนวทางสู่พันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 มีนาคม 2561  ถึง   4 เมษายน 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว