Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดออกแบบเสื้อหอพัก"

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดออกแบบเสื้อหอพัก" ในโครงการเปิดหอพัก ธีมงาน "ม่วนซื่นชาวหอ" รูปที่ส่งเข้าประกวดขนาดไม่เกิน กระดาษ A4 สกรีนเสื้อด้านหน้าเท่านั้น เสื้อยืดคอกลม มี 3 สี ดังนี้ สีกรมท่าสกรีนขาว สีเทาสกรีนดำ สีชมพูสกรีนขาว นิสิตสามารถส่งผลงานออกแบบได้ที่ เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท เสื้อฟรี และเกียรติบัตร
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   15 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว