Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด"

ขอเชิญชวนนิสิตหอพัก "ประกวดห้องพักสะอาด" ในโครงการเปิดหอพัก สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยสามารถสมัครได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล การยกเว้นค่าห้องพัก 1 เดือน /คน และเกียรติบัตร หมายเหตุ คณะกรรมการจะมีการเข้าสุ่มตรวจห้องพักโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   15 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว