Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญชวนนิสิต มศว "ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง"

ขอเชิญชวนนิสิต มศว ที่มีความสามารถและสนใจ "ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง" ในโครงการเปิดหอพัก ธีมงาน "ม่วนซื่นชาวหอ" ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และรางวัลเงินสด รางวัลชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 1,000 บาท รับสมัตรตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17 มกราคม 2561 สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารย่อย 5.5 ศูนย์บริหารกิจการหอพัก สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภมาส ปั้นเงิน โทร.037-395503 หรือ คุณภาวิณี มือกุศล โทร.037-395516
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว ณินณ์นรี มั่นคง
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 มกราคม 2561  ถึง   17 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว