Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

วันเด็ก มศว 2561

-วันเด็ก มศว 2561
“เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ”
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก

พบกับการมอบของขวัญ จักรยาน ซุ้มกิจกรรมไทยแลนด์ 4.0 สนุกกับเทคโนโลยีพร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ เครื่องเล่น อาหาร เครื่องดื่มฟรีตลอดงาน ร้องเล่นเต้นสนุกกับนักร้องนักแสดง ชุดการแสดงตื่นตาและ โขนสาธิต มศว

13 ม.ค. 61

08:30-
14:00

พิเศษ: วันเด็ก มศว 2561 “เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับ ไทยแลนด์ 4.0 ”
ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 12063

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
ผู้ส่งข่าว ธนธัส วิทยากรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว tanatas344@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 มกราคม 2561  ถึง   13 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว