Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงาน

รับสมัครพนักงาน ไม่จำเป็นต้องได้ภาษาญี่ปุ่นขอแค่มีใจรักในงานขายและอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว กรชวัล กลิ่นหอม นก
E-mail ผู้ส่งข่าว toamectrading2@toamec.co.jp
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 ธันวาคม 2560  ถึง   27 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว