Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน

บริษัทส่งออกอาหารสำเร็จรูป
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
*คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/เน็ตเวิร์ค
*ธุรกการทั่วไป
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
- ภาษาอังกฤษ
ติดต่อ คุณศิริพร
สำนักงาน : 02-6537807-8
มือถือ : 085-0597373
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ศิริพร
E-mail ผู้ส่งข่าว sge1993@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 25 ธันวาคม 2560  ถึง   25 มีนาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว