Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 075286988 หรือ www.grad.psu.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 ธันวาคม 2560  ถึง   15 กุมภาพันธ์ 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว