Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย"

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ใน "โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม" วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 - 13.30 น. ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ทั้งนี้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆ มาร่วมบริจาค ดังนี้
1. กล่องบรรจุภัณฑ์ ประเภท UHT เพื่อนำไปเข้ากระบวนการ recycle และแปรรูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด นำมาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอี้สำหรับมอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนต่างๆ
2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน มือถือเก่า แผ่นซีดี อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อบริจาคให้สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล
3. ขยะ recycle เช่น ขวดน้ำพลาสติก, กระดาษ
ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-649-5000 ต่อ 18417, 18408
---------------------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 18408(ด้านประชาสัมพันธ์), 18424(ด้านสารสนเทศ) โทรสาร 02-260-0128
เว็บไซต์ http://science.swu.ac.th
เฟซบุค http://www.facebook.com/sciswu/

4 ธ.ค. 60

12:30-
13:30

พิเศษ: กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส "วันสิ่งแวดล้อมไทย" ใน "โครงการเรารักษ์สิ่งแวดล้อม" คณะวิทยาศาสตร์
โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 18408

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 พฤศจิกายน 2560  ถึง   4 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว