Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
1. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา
2. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
- สาขาวิชาชีวเคมี จำนวน 1 อัตรา
3. ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- ทุกสาขาวิชา จำนวน 1 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-3560566 ต่อ 2006 หรือ www.ryln.go.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   17 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว