Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ระยะที่ 2 สังกัด ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-141446 หรือ www.gistda.or.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว info@gistda.or.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤศจิกายน 2560  ถึง   15 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว