Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ช่วงเช้า ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ จังหวัดนครนายก
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ซ้อมครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560 ซ้อมครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 ซ้อมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ติดตามรายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/schedule/
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15651

23 ธ.ค. 60

08:00-
16:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์

มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์
 15651
24 ธ.ค. 60

08:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651
25 ธ.ค. 60

04:00

พิเศษ: รายงานตัวและฝึกซ้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (ซ้อมใหญ่) มศว องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651
27 ธ.ค. 60

04:00

พิเศษ: รายงานตัวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
 15651

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤศจิกายน 2560  ถึง   27 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว