Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาการระยะยาว ผ่านการเรียนการสอนระบบออนไลน์

-คณะกายภาพบำบัด มศว กำหนดจัดโครงการอบรมวิชาการระยะยาวเพื่อพัฒนานักกายภาพบำบัดให้มีความรู้ที่ทันสมัยเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร “DPT” (Doctor of Physical Therapy) ของประเทศอเมริกา (Online course)

หัวข้อเรื่อง
1.การคัดกรองภาวะบกพร่องทางการแพทย์สำหรับกายภาพบำบัด (Screening of medical Disorders for physical therapy)
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

2.นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด (Innovation: value based rehabilitation) ค่าลงทะเบียน 8,000 บาท

เริ่มเรียน 29 มกราคม 2561 – 11พฤษภาคม 2561

สอนโดยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากอเมริกา ผู้แต่งตำราดังทางกายภาพบำบัด สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีสัมมนาภาษาไทยโดยคณาจารย์คณะกายภาพบำบัด มศว

จุดเด่น
- เรียนแบบ online โดยไม่ต้องหยุดงานมาเรียน
- สามารถเรียนเมื่อใดก็ได้ตามเวลาว่างของตนเอง(มีเวลาเรียนสบายๆให้จบภายใน 3 เดือน)
- นำมานับเป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญาโท กายภาพบำบัดทางคลินิก มศว ได้
- มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของสภากายภาพบำบัด (PTCEU)

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://goo.gl/forms/jAfUvdbroWpydIi12

สอบถามเพิ่มเติมโทร คุณขนิษฐา 08-3237-8627 (ในวันและเวลาทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/538 หรือ Facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะสหเวชศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 พฤศจิกายน 2560  ถึง   8 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว