Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัครนิสิตสอบคัดเลือกทุนเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยน ทุน Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มศว องครักษ์

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)เปิดรับสมัครแข่งขันทุนศึกษาแลกเปลี่ยน สำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสภาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการ Global Undergraduate Exchange Program (ทุนศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค) 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019ดูรายละเอียดในไฟล์แนบ
***หมายเหตุ*** (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มศว องครักษ์ เท่านั้น)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 พฤศจิกายน 2560  ถึง   16 มกราคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว