Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 April 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางโรงอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
-โรงอาหารที่รับสมัคร
1. ภายในโรงอาหารโภชนาคารสีเขียว และโรงอาหาร 1
2. ภายในโรงอาหารริมน้ำ
ระยะเวลารับสมัคร ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
ผู้ส่งข่าว ภัทราภรณ์ สิงห์ทอง
E-mail ผู้ส่งข่าว phattraporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 พฤศจิกายน 2560  ถึง   15 ธันวาคม 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว