Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2693

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9)7-2693
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ณ ห้องเรียน PBL 1 ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว งานทรัพยากรบุคคล
E-mail ผู้ส่งข่าว hrd.medswu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤศจิกายน 2560  ถึง   17 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว