Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว

-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ขอเชิญนักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจดนตรีทุกท่าน ชม SWU Violin Festival 2017 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว (สุขุมวิท 23) ซึ่งมีวิทยากรชั้นนำของประเทศมาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฏิบัติไวโอลิน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เริ่มเวลา 9:00 - 16:00น. ครับ

15 พ.ย. 60

09:00-
16:00

ดนตรี: เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ห้อง 16-1103
 0866076799
16 พ.ย. 60

09:05-
16:05

ดนตรี: เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ห้อง 16-1103 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 พฤศจิกายน 2560  ถึง   16 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว