Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์) ถึงแก่กรรม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
"รองศาสตราจารย์ระวิ สงวนทรัพย์ (อดีตอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์)"
คณะวิทยาศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพดังนี้

- กำหนดรดน้ำศพ ในวันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๖.๐๐ น.
พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. และสวดพระอภิธรรมศพ เวลา ๑๘.๐๐ น.

- กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ
วันพุธที่ ๘ (*คืนแรกสวดเวลา ๑๘.๐๐ น.) - วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๕ วัดลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
**คณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

- พระราชทานเพลิงศพ
ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บุคลากรสามารถส่งเงินทำบุญได้ที่ คุณกุสุมา สุขใหม่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ ๐๒-๖๔๙-๕๐๐๐ ต่อ ๑๘๔๑๕
---------------------------------------
ผู้เผยแพร่ : หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี (นักประชาสัมพันธ์)
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2560  ถึง   13 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว