Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

-
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว ขอเชิญ นักเรียน นิสิต ศิษย์เก่า และผู้สนใจดนตรี เข้าร่วมเทศกาลเปียโน มศว รับ 40 คน สมัครด่วน มีเกียรติบัตร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

เปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับ SWU Piano Festival 2017
พบกับกิจกรรมการบรรยาย การสาธิต Workshop Masterclass จากครูเปียโนชั้นนำของประเทศ งานฟรี ความรู้เน้น ๆ ครับ

สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/wymSiKiWdT3DRwmR2
หรือ ติดต่อ Founder/Artistic Director:
Dr. Pawatchai Suwankangka

Contact
Phone: 02-649-5507, 080-975-3072
Facebook: SWU Piano Festival
E-mail: swupianofestival@gmail.com

13 พ.ย. 60

09:00-
16:00

ดนตรี: เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศากล
ชั้น 11 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ห้อง 16-1103
 086-607679

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ส่งข่าว ผศ.ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
E-mail ผู้ส่งข่าว sitsake_12@yahoo.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2560  ถึง   14 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว