Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในการสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับภาพ (Switcher) 1 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่เทคนิคออกอากาศ 1 อัตรา
3. เจ้าหน้าที่สื่อใหม่ 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 อัตรา

ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พ.ย. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร 023573100 ต่อ 3109 - 12
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2560  ถึง   24 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว