Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ด้วยศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโฟ้นทะเล" ในวันที่ 24 พ.ย. 2560 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.bclc-tu.com สอบถามเพิ่มเติมโทร 025645000 ต่อ 328, 329
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ศูนย์จีนศึกษา
E-mail ผู้ส่งข่าว chaina@asia.tu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 พฤศจิกายน 2560  ถึง   21 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว