Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ รับสมัครงาน

ร้านจิฟฟี่ สาขาตึกแกรมมี่ (GMM) รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้านและพนักงานประจำร้าน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 025162209ต่อ107
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว keeratis@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2560  ถึง   30 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว