Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7-1163 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัย จำนวน 5 คน ดังนี้
001 นายณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี
002 นายภาณุพงค์ ปั้นนิ่ม
003 นายพศวีร์ ชไมพรเลิศสกุล
004 นายยุทธนา สุขทวี
005 นายฉัตรชนก รัศมี
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นไปสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 037 395 508 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
หน่วยงาน สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
ผู้ส่งข่าว patcharaboon
E-mail ผู้ส่งข่าว patcharaboonn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 6 พฤศจิกายน 2560  ถึง   22 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว