Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 July 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018

ทุน UMAP Programs A&B เป็นทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ทุนดังกล่าวยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตจะต้องรับผิดชอบเอง หากนิสิตสนใจสมัครขอให้กรอกใบสมัครตามไฟล์แนบฯ และนำใบสมัครมายื่นที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่คุณรัชนี นพจิราพงษ์ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-260-1012
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว สมเกียรติ กลัดพรหม
E-mail ผู้ส่งข่าว somkiat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 พฤศจิกายน 2560  ถึง   20 พฤศจิกายน 2560

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว