Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET

:::เปิดรับสมัครสอบ SWU-SET:::
เพื่อวัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป และนิสิต มศว ดำเนินการโดย ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สำหรับบุคคลทั่วไป 600 บาท และสำหรับนิสิต มศว 500 บาท
***หลังสอบเสร็จสิ้น มีใบประกาศรับรองผลการสอบ
สามารถสมัครได้ที่ ชั้น 11 อาคาร 35 learning tower (หลังหอสมุดกลาง)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-260-3934 หรือ 086-569-5404
E-mail : swuset@gmail.com
หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fanpage : Language Centre, International College, SWU
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว นายวชิรพงษ์ แหยมตุ้ย
E-mail ผู้ส่งข่าว wachirapong@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 ตุลาคม 2560  ถึง   24 สิงหาคม 2561

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว